Džatko JUNIOR – stavebné a výkopové práce. Stavba betónových plotov, montáž a predaj okien a dverí.


Naša firma Ladislav Džatko JUNIOR sa zaoberá kompletnými stavebnými prácami. Ukážkou dlhoročných skúseností sú naši zákazníci, pre ktorých sme realizovali a stále realizujeme vybrané stavebné práce, ktoré si môžete pozrieť na našej stránke v sekcii Referencie. Ponuku našich služieb si môžete pozrieť na našom webe v sekcii Naše Služby.

Sme firmou, ktorá na trhu pôsobí už niekoľko rokov. Pracujeme s profesionálnym náradím, používame kvalitné materiály a moderné technológie. Pôsobenie našej stavebnej firmy je na Východnom Slovensku. Naša firma v súčasnosti disponuje veľkým množstvom špecializovanej stavebnej techniky, strojov a zariadení, ako sú špeciálne stavebné a obslužné stroje, nákladné automobily, výkopové mechanizmy. Prostredníctvom svojich pracovníkov a strojného vybavenia naša firma zabezpečuje úspešné plnenie požiadaviek zákazníkov vo všetkých oblastiach stavebnej výroby a služieb.

Ciele našej firmy:

  • spokojnosť zákazníka a investora
  • stupňovanie kvality práce a stavebnej produkcie
  • zveľaďovať, skvalitňovať a rozširovať činnosť na trhu
  • profesionálnou prácou pre zákazníkov zaisťovať existenčnú platformu pre svojich zamestnancov, spolupracovníkov a ich rodín